SA01 Similar

  • SA01
    • Pulse width modulation amplifier

SA01 Datasheet and SA01 manual

Manufacturer : Apex 

Packing : PD10/60S 

Pins : 10 

Temperature : Min -55 °C | Max 125 °C

Size : 84 KB

Application : Pulse width modulation amplifier 

SA01 PDF Download