AT29BV010A-30TC Similar

 • AT29BV010A-20JC
  • 1Megabit (128K x 8) single 2.7-volt battery-voltage CMOS flash
 • AT29BV010A-20JC
  • 1Megabit (128K x 8) single 2.7-volt battery-voltage CMOS flash
 • AT29BV010A-25JC
  • 1Megabit (128K x 8) single 2.7-volt battery-voltage CMOS flash
 • AT29BV010A-25TC
  • 1Megabit (128K x 8) single 2.7-volt battery-voltage CMOS flash
 • AT29BV010A-25TI
  • 1Megabit (128K x 8) single 2.7-volt battery-voltage CMOS flash
 • AT29BV010A-30JC
  • 1Megabit (128K x 8) single 2.7-volt battery-voltage CMOS flash
 • AT29BV010A-30JI
  • 1Megabit (128K x 8) single 2.7-volt battery-voltage CMOS flash
 • AT29BV010A-30TC
  • 1Megabit (128K x 8) single 2.7-volt battery-voltage CMOS flash

AT29BV010A-30TC Datasheet and AT29BV010A-30TC manual

Manufacturer : Atmel 

Packing : TSOP 

Pins : 32 

Temperature : Min 0 °C | Max 70 °C

Size : 538 KB

Application : 1Megabit (128K x 8) single 2.7-volt battery-voltage CMOS flash 

AT29BV010A-30TC PDF Download