XU309 Similar

  • XU308
    • 25 V, N-Channel JFET high frequency amplifier
  • XU309
    • 25 V, N-Channel JFET high frequency amplifier

XU309 Datasheet and XU309 manual

Manufacturer : Calogic 

Packing : SMD 

Pins : 3 

Temperature : Min -55 °C | Max 150 °C

Size : 26 KB

Application : 25 V, N-Channel JFET high frequency amplifier 

XU309 PDF Download