SA5.0 Similar

  • SA5.0
    • 5 V, 10 mA, 500 W, transient voltage suppressor
  • SA5.0A
    • 5 V, 10 mA, 500 W, transient voltage suppressor

SA5.0 Datasheet and SA5.0 manual

Manufacturer : Leshan Radio 

Packing : DO-15 

Pins : 2 

Temperature : Min 0 °C | Max 0 °C

Size : 94 KB

Application : 5 V, 10 mA, 500 W, transient voltage suppressor 

SA5.0 PDF Download